Konserter og repertoar // Concerts and repertoire

Kommende konserter // Upcoming concerts

Early Voices er støttet av CREO Vederlagsfond, FFUK og Kulturrådet

13.-16. oktober 2021: Urfremføring Proverbios av Martin Ødegaard


Inspirert av et utvalg av Francisco Goyas siste verker «Los disparates» (trykk mm. 1815 – 1823), også kalt Proverbios (ordspråk) eller Suenos (drømmer), har Martin Ødegaard skrevet et verk for 5 stemmer, klarinett, horn og cel
lo.

PROVERBIOS – Pinturas negras er inspirert av 7 av Francisco Goyas «Sorte malerier». Dette er blant hans siste verker, som han malte direkte på veggene i sin villa «Quinta del sordo». Maleriene var ikke ment å vises offentlig fra Goyas side, og de oppleves som svært direkte og ærlige, samtidig som de er forvridde, drømmende og nærmest surrealistiske. Disse maleriene viser meget tydelig hvorfor han av kunsthistorikere blir kalt; den siste klassiker og den første modernist. Jeg ønsker å ta lytteren med på en reise der psykologiske relasjoner mellom mennesker/skapninger i ulike situasjoner blir portrettert musikalsk. Der voldsomme kontraster blir stilt opp mot hverandre, der selve livet står på spill. For det er faktisk det disse maleriene handler om, vanlige menneskers liv, i en krigstid. Dette har Goya virkningsfullt satt sammen med representasjoner av fantasi og mytiske skapninger, deres mål, drivkraft og indre følelser. Som om alle kjemper den samme kampen, mennesker likestilt med guder og gudinner. Formmessig veksler verket mellom klanglige, abstrakte tutti sekvenser, og solo-/duo-/triopartier, som er mer konkrete og illustrative. Hver sanger og hvert instrument presenterer i løpet av verket tydelige karakterer som spilles opp mot hverandre. Som i Goyas malerier, forsøker jeg å skape sterke, absurde og uventede situasjoner gjennom sammensetninger av forskjellige uttrykk og musikalske materialer. Verket tar tidvis utgangspunkt i eldre musikk/stiler, men består primært av abstrakte lydlige undersøkelser av situasjoner, fenomener og følelser abstrahert fra Goyas fantastiske og tankevekkende malerier. Martin Ødegaard

I tillegg fremfører vi stykker av Purcell og Gesualdo, og vi har med oss Lena Wik (horn), Paula Cuesta Redondo (cello) og Elena Perales (klarinett).

Billetter via lenkene under:

13. oktober / 19.00: Nasjonalbiblioteket, Oslo
14. oktober / 18.30: Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm, billetter kjøpes i døra.
15. oktober: TRAFO kunsthall, Asker
16. oktober 18.30: Hamar domkirke

Konsertene er støttet av NOPA, Viken fylkeskommune, Oslo kommune, FFUK og Kulturrådet.

12. og 16.-19. desember 2021: Julekvad


Julekonserten byr på repertoar med hovedvekt på europeisk barokk, med utvalgte kantater fra Bachs Juleoratorium, for trekkspill og fem stemmer, og også satser fra Bachs flotte Magnificat, ispedd en blanding av eldre folketoner og også eldre sanger fra Carol-tradisjonen. Konserten består av rene a cappella-stykker, soloer, duetter, improviasjonselementer, samt instrumentalstykker av blant andre Couperin og Forqueray.   På Julekvad fremfører Early Voices og en av landets mest spennende akkordeonister musikk fra barokken og folkemusikken. Improviasjonselementer vil trekke linjer mellom de forskjellige stykkene, og tilgjengeliggjøre musikken for et nytt publikum.

12. desember: Larvik barokk
16. desember: Hoff kirke, Lena
17. desember: Glemmen kirke, Fredrikstad
18. desember: Gamle Raadhus Scene, Oslo
19. desember: Slidredomen, Fagernes

Tidligere konserter // Past concerts

September 2021: Se solens skjønne lys

Early Voices, Ingeborg Christophersen på blokkfløyter og Thor-Harald Johnsen på theorbe og lutt, inviterer til konsert med norske folketoner, italienske madrigaler, Purcells religiøse sanger. Velkommen til en konsert med store kontraster – fra norske folketoner, til barokt temperament og følsomhet. Naturen går som en rød tråd gjennom konserten, fra de norske fjellene, til de italienske skoger og daler. Vi besøkte Hamar domkirke, Kampen kirke i Oslo, Ål kirke, Ås kirke og Gjøfjell kirke på Nesodden.

Nu rinder solen, høst 2020


Med utgangspunkt i “Jesu, meine Freude”, Bachs kjente verk, og religiøse folketoner fra den norske tradisjonen trekkes tråder til den tidlige tradisjonen med messer i den katolske kirke. Klangen i messeleddene i Messe de Tournai kontrasterer samtidig som den understreker den likefremme og enkle, men også ornamenterte stilen i folketonene. Tekstuelt er folketonene underdanige, lengtende etter et møte med en mulig himmel, og vekk fra slitet i et hardt, norsk bondeliv. Tekstene i “Jesu, meine Freude” peker også på en frelse og et håp om et bedre liv. Folketonene trekker veksler på og kontrasterer den tidlige barokken og renessanse-musikken, og understreker de musikkhistoriske linjene som strekker seg fra middelalderen, og via folkemusikken og Bach og frem til moderne tid. Konserten blir et tidsbilde på kirkemusikken og fremføringen av folketoner som har vært med den norske musikktradisjonen siden middelalderen. Bachs melodiøse verk preget av en ydmyk hengivenhet overfor det guddommelige kontrasterer i det musikalske, men møter folketonene i en ektefølt og svært menneskelig lengten etter noe mer, noe utenfor en selv. Vi har bestilt to nye arrangementer av henholdsvis Henrik Ødegaard og Håvard Gravdal, som gir folketonene et moderne preg, men med tydelige røtter i tradisjonen, og til både både folkemusikken og tidligmusikken i klangbilde og stil.

25. september 2020: Domkirkeodden, Hamar
26. september 2020:  Glemmen kirke
27. september 2020: Slidredomen
4. oktober 2020: Oslo orgelfestival. Bach i høymessen, Fagerborg kirke
30. oktober 2020: Røa kirkemusikkuker, Røa kirke

Monteverdi: Sestina, 2019

Konserten er sentrert rundt Monteverdis gripende verk “Sestina ‘Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata’ – den elskendes klagesang over sin kjæres grav. I følge med Sestina kommer motetter, balletter og messeledd av Gesulado, Moorley og Byrd, og norske folketoner