Konserter og repertoar // Concerts and repertoire

Kommende konserter // Upcoming concerts

Early Voices er støttet av CREO Vederlagsfond, FFUK og Kulturrådet

2021 – vi håper situasjonen gjør at vi kan gjennomføre følgende prosjekter i 2021:

4.-8. september: Religiøse folketoner og virtuos verdslighet – turné på Østlandet

I Norge var det ikke mange katedraler med profesjonelle ensembler som fremførte kirkemusikk. Til gjengjeld hadde vi store religiøse kunstskatter i et lite format – folketonene. Ofte er det en pietistisk inderlighet i disse tekstene. På turnéen vil vi fremføre én religiøs folketone fra hvert område vi besøker, og la fortid møte nåtid ved å la noen vår tids komponister arrangere disse folketonene til ensemblet. En norsk turnésuite som reiser i tid og rom. Purcells femstemte religiøse sanger står som en fin kontrast til de norske, religiøse folketonene, med et helt annet stilistisk uttrykk og temperament.  Musikerne opptrer i varierte besetninger: à cappella, varierte instrumentalverker og madrigaler med blokkfløytedimunisjoner.

Uke 41: Urfremføring Proverbios av Martin Ødegaard
Inspirert av et utvalg av Francisco Goyas siste verker «Los disparates» (trykk mm. 1815 – 1823), også kalt Proverbios (ordspråk) eller Suenos (drømmer), har Martin Ødegaard skrevet et verk for 5 stemmer, klarinett, horn og cello. Fundamentert i barokk sangteknikk/stil kombinert med nyere utvidede stemme-teknikker skaper sangerne en klanglig palett som på forskjellige måter kombineres med de forskjellige instrumentene, også de gjennom bruk av sine klanglige ytterpunkter.

10.-12. og 16.-19. desember Julekvad
Julekonserten byr på repertoar med hovedvekt på europeisk barokk, med utvalgte kantater fra Bachs Juleoratorium, for trekkspill og fem stemmer, og også satser fra Bachs flotte Magnificat, ispedd en blanding av eldre folketoner og også eldre sanger fra Carol-tradisjonen. Konserten består av rene a cappella-stykker, soloer, duetter, improviasjonselementer, samt instrumentalstykker av blant andre Couperin og Forqueray.   På Julekvad fremfører Early Voices og en av landets mest spennende akkordeonister musikk fra barokken og folkemusikken. Improviasjonselementer vil trekke linjer mellom de forskjellige stykkene, og tilgjengeliggjøre musikken for et nytt publikum.

Tidligere konserter // Past concerts

Nu rinder solen
25. september 2020: Domkirkeodden, Hamar
26. september 2020:  Glemmen kirke
27. september 2020: Slidredomen
4. oktober 2020: Oslo orgelfestival. Bach i høymessen, Fagerborg kirke
30. oktober 2020: Røa kirkemusikkuker, Røa kirke

Monteverdi, Sestina
Motets, Gesualdo
Norske folketoner og ballader
Bach: Jesu, meine Freude